Privacy-verklaring

Dit is de privacy verklaring van Be Nice Art. Hierin wordt omschreven hoe er wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens die door Be Nice Art verzameld worden.
Be Nice Art verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Be Nice Art verwerkt:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Be Nice Art verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor de interne administratie
– Voor het versturen van prijsopgaven/offertes of facturen
– Om telefonisch contact op te kunnen nemen in verband met de door u te volgen cursus of         consult.

Alleen de door u zelf opgegeven persoonlijke gegevens worden gebruikt. Uw persoonlijke gegevens, behandel ik op dezelfde manier als dat ik wil dat er met mijn persoonlijke gegevens omgegaan wordt, namelijk respectvol.

De persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven maar staan wel op de server van Antagonist, die de hosting van de website en e-mail van Be Nice Art verzorgt. 

Be Nice Art verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Be Nice Art via e-mail. 

Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Be Nice Art, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. 

Be Nice Art gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Be Nice Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via : 

bnijsse1970@kpnmail.nl.

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Be Nice Art vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Bent u het niet eens met hoe ik met uw gegevens omga? Dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hebt u toch nog vragen? Neem gerust contact op via het contactformulier op de website: www.youheal.nl of bovenstaand emailadres.